อำเภอชุมตาบง

วัดทั้งหมดในอำเภอชุมตาบง

อำเภอชุมตาบง

วัดเขาจักจั่นวนาราม

บ้านเขาจักจั่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมตาบง

วัดชุมตาบง

บ้านชุมตาบง หมู่ที่ ๘ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมตาบง

วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

เลขที่ ๕ บ้านชุมม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมตาบง

วัดตลิ่งสูงเทพนิมิต

บ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมตาบง

วัดป่าเขาเขียว

บ้านชุมตาบง หมู่ที่ ๗ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมตาบง

วัดโปร่งสะเดา

เลขที่ ๑ บ้านโปร่งสะเดา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมตาบง

วัดหนองจิกทรายมูล

เลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมตาบง

วัดชุมม่วงเหนือ

บ้านชุมม่วงเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมตาบง

วัดปางสวรรค์

บ้านปางสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมตาบง

วัดศรีอุดมวนาราม

เลขที่ ๔ / ๙๙๙ บ้านปางงู หมู่ที่ ๔ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมตาบง

วัดเขาหินกราวสามัคคี

หมู่ที่ 6 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมตาบง

วัดเขาแดงเจริญธรรม

หมู่ที่ ๕ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์