วัดเขาจักจั่นวนาราม

ประวัติ วัดเขาจักจั่นวนาราม

วัดเขาจักจั่นวนาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๓๔ ตารางวา ที่ดิน สปก. เลขที่ ๔๐ / ๒๕๔๗

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดเขาจักจั่น
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินราชพัสดุ
  • ทิศตะวันตก: จดที่สาธารณประโยชน์

วัตถุมงคล วัดเขาจักจั่นวนาราม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๕ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๙

ที่อยู่ วัดเขาจักจั่นวนาราม

A: บ้านเขาจักจั่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
T: