วัดตลิ่งสูงเทพนิมิต

ประวัติ วัดตลิ่งสูงเทพนิมิต

วัดตลิ่งสูงเทพนิมิต ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมชาย กิตฺติญาโณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๖๒ ตารางวา ที่ดิน ส. ป. ก. เลขที่ ๑๕๐ / ๒๕๔๕

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองโพธิ์
  • ทิศใต้: จดทางสายถนนสุด – ลาดยาว
  • ทิศตะวันออก: จดทุ่งนา
  • ทิศตะวันตก: จดหมู่บ้าน

เจ้าอาวาส วัดตลิ่งสูงเทพนิมิต

พระอธิการสมชาย กิตฺติญาโณ

วัตถุมงคล วัดตลิ่งสูงเทพนิมิต

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๓

ที่อยู่ วัดตลิ่งสูงเทพนิมิต

A: บ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
T: