วัดศรีอุดมวนาราม

ประวัติ วัดศรีอุดมวนาราม

วัดศรีอุดมวนาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ. ศ. ๒๕๕๓ วัดนี้เดิมชื่อ ปางงูตาม ชื่อของหมู่บ้าน โดยมีนายผ่อง หมู่พยัคฆ์ เป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัด และมีนายเดือน บุญชู เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัด ต่อมา นายวิสัย สิทธิสาริกรรม เป็นผู้ดำเนินการขอตั้งวัด โดยใช้ชื่อวัดศรีอุดมวนาราม การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการกฤษวี สุรเตโช

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ สปก. เลขที่ ๕๗ / ๒๕๔๗

เจ้าอาวาส วัดศรีอุดมวนาราม

พระอธิการกฤษวี สุรเตโช

วัตถุมงคล วัดศรีอุดมวนาราม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๘๐ นิ้ว

ที่อยู่ วัดศรีอุดมวนาราม

A: เลขที่ ๔ / ๙๙๙ บ้านปางงู หมู่ที่ ๔ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
T: