วัดป่าเขาเขียว

ประวัติ วัดป่าเขาเขียว

วัดป่าเขาเขียว ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๐ นายอำคา กิจราช ได้ยกที่ดินเพื่อสร้างวัดจำนวน ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๒๒ ตารางวา การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการใหม่ อคฺควณฺใน

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๒๒ ตารางวา ที่ดิน ส. ป. ก. เลขที่ ๒๑๒ / ๒๕๔๗

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดพื้นที่ปลูกป่าของวัด
  • ทิศใต้: จดพื้นที่ปลูกป่าวัด
  • ทิศตะวันออก: จดเขตพื้นที่ป่าเขาเขียว
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดป่าเขาเขียว

พระอธิการใหม่ อคฺควณฺใน

วัตถุมงคล วัดป่าเขาเขียว

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 50 นิ้ว สูง 60 นิ้ว

ที่อยู่ วัดป่าเขาเขียว

A: บ้านชุมตาบง หมู่ที่ ๗ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
T: