วัดชุมม่วงเหนือ

ประวัติ วัดชุมม่วงเหนือ

วัดชุมม่วงเหนือ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๓๖ ตารางวา ที่ดิน สปกเลขที่ ๔๑๕ / ๒๕๕๑

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำเหมืองสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

วัตถุมงคล วัดชุมม่วงเหนือ

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๔๔๙ นิ้ว

ที่อยู่ วัดชุมม่วงเหนือ

A: บ้านชุมม่วงเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
T: