วัดชุมตาบง

ประวัติ วัดชุมตาบง

วัดชุมตาบง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๐ เดิมที่วัดชุมตาบงเป็นที่ของนายชาระมีศรัทธาถวายให้เป็นที่ดินวัด ซึ่งมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๑๙ ตารางวา

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๑ ตารางวา ที่ดิน สปก. เลขที่ ๑๔๙ / ๒๕๔๕

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดสระน้ำ
  • ทิศใต้: จดถนน
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดเขตหมู่บ้าน

วัตถุมงคล วัดชุมตาบง

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว สูง 60 นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๕

ที่อยู่ วัดชุมตาบง

A: บ้านชุมตาบง หมู่ที่ ๘ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
T: