วัดโปร่งสะเดา

ประวัติ วัดโปร่งสะเดา

วัดโปร่งสะเดา ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๕ การศึกษา        มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการดาว ฉนฺทภาโล

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดหมู่บ้าน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดโปร่งสะเดา

พระอธิการดาว ฉนฺทภาโล

วัตถุมงคล วัดโปร่งสะเดา

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๗๐ นิ้ว

ที่อยู่ วัดโปร่งสะเดา

A: เลขที่ ๑ บ้านโปร่งสะเดา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
T: