วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

ประวัติ วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายนพ. ศ. ๒๕๕๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการวินัย ถิรสีโล

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๒๓ ตารางวา ที่ดิน สปก. เลขที่ ๑๙๐ / ๒๕๕๗

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองโพธิ์
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

พระอธิการวินัย ถิรสีโล

วัตถุมงคล วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๘๐ นิ้ว

ที่อยู่ วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

A: เลขที่ ๕ บ้านชุมม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
T: