วัดโคกหม้อ

ประวัติ วัดโคกหม้อ

วัดโคกหม้อ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๗ ในปีพ. ศ. ๒๔๘๑ พระครูนิทานธรรมศาสตร์(หลวงพ่อทองคำ เขมธมุโม) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคมพ. ศ. ๒๕๓๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒๖ ตารางวาเลขที่ ๓๐๖๕๖

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดโคกหม้อ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๒ นิ้วสูง ๑๑๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๘ นิ้วสูง ๗๒ นิ้ว ปูชนียวัตถุอื่น ๆ เจดีย์ ๑ องค์กว้าง ๗ เมตรสูง ๓๕ เมตร

ที่อยู่ วัดโคกหม้อ

A: เลขที่ ๑๓ บ้านโคกหม้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง โฉนดที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
T: