วัดบ้านลาด

ประวัติ วัดบ้านลาด

วัดบ้านลาด ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๘ มีนามตามชื่อบ้าน โดยมี นายกุหลาบ เป็นผู้นำชาวบ้านจัดสร้างวัดขึ้นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๐๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๕๐ เมตรยาว ๔๐ เมตรได้ผูกพัทธสีมาในปีพ. ศ. ๒๕๐๕ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมยศ ธมฺมธโร

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๖๑๒-๑๓ น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒๑

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองท่ามะนาว
  • ทิศใต้: คลองบ้านลาด (หรือคลองเกรียงไกร)
  • ทิศตะวันออก: จดคลองบ้านลาด (หรือคลองห้วยชัน)
  • ทิศตะวันตก: จดลำรอง

เจ้าอาวาส วัดบ้านลาด

พระอธิการสมยศ ธมฺมธโร

วัตถุมงคล วัดบ้านลาด

 มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้วสูง ๖๗ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้วสูง ๗๐ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗

ที่อยู่ วัดบ้านลาด

A: เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเคียง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๐๔๖ ๗๔๖๖