วัดหนองแม่พังงา

ประวัติ วัดหนองแม่พังงา

วัดหนองแม่พังงา ตั้งวัดเมื่อพ.ศ.๒๔๗๓  ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้าน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการหนู ญาณที่โป

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จุดเขตรถไฟ

เจ้าอาวาส วัดหนองแม่พังงา

พระอธิการหนู ญาณที่โป

วัตถุมงคล วัดหนองแม่พังงา

 มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๙๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๔ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปคู่วัด ๑ องค์หน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๕๙ นิ้ว พระพุทธรูปทั้งหมด ๑๔ องค์, รูปปั้นอดีตเจ้าอาวาส ๑ องค์, รูปหล่ออดีตเจ้าอาวาส ๑ องค์

ที่อยู่ วัดหนองแม่พังงา

A: เลขที่ ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๒๕๔๗ ๔๓๔๔