วัดโพธิ์เงินราษฎร์ศรัทธา

ประวัติ วัดโพธิ์เงินราษฎร์ศรัทธา

วัดโพธิ์เงินราษฎร์ศรัทธา ตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๘๔ นายคลี่ ทับทิมศรี เป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัดเดิมชื่อวัดหนองโพธิ์ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการทองพูน ญาณวีโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ส.ค. ๑

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดโพธิ์เงินราษฎร์ศรัทธา

พระอธิการทองพูน ญาณวีโร

วัตถุมงคล วัดโพธิ์เงินราษฎร์ศรัทธา

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้วสูง ๕๒ นิ้ว

ที่อยู่ วัดโพธิ์เงินราษฎร์ศรัทธา

A: เลขที่ ๒๔ บ้านแหลมจันทร์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์
T: