วัดโพธิ์หนองยาว

ประวัติ วัดโพธิ์หนองยาว

วัดโพธิ์หนองยาว ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๕๐ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมทุกปี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคมพ. ศ. ๒๕๔๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิมิตบุญโพธิ (พระอาจารย์บุญส่งธนวณฺโณ)

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑๐ งานโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๑๙๘, ๑๔๑๙๙, ๒๔๙๕๓

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดคลองสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดโพธิ์หนองยาว

พระครูนิมิตบุญโพธิ (พระอาจารย์บุญส่งธนวณฺโณ)

วัตถุมงคล วัดโพธิ์หนองยาว

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๒ นิ้วสูง ๑๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๒ นิ้วสูง ๑๕๐ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้บริจาคที่ดินสร้างวัดคือ ๑. นายเฮีย แย้มนวล ๒๒. นายมา ชูเมฆ ๓. นายมั่น

ที่อยู่ วัดโพธิ์หนองยาว

A: เลขที่ ๒ บ้านโพธิ์หนองยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: