วัดไผ่สิงห์

ประวัติ วัดไผ่สิงห์

วัดไผ่สิงห์ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๐ วัดไผ่สิงห์มีนามตามชื่อหมู่บ้าน และได้รับบริจาคที่ดินจากชาวบ้านหลายราย คือนายเจ๊ก ทองเพิ่ม, นายป้อง เวทปรีดากุล, นายแอ ข้อแจ็ด, นายดิน ทองเคีย, นายชุม บรรยาย, นายเพ็ชร ชะแลวรรณ์, นายแดง แซวี, นายจำ เวียนเสียว ต่อมาได้มีนายคิดคอนเลยบริจาคอีก ๑ ไร่ ๓ งาน ๔๘ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ. ศ. ๒๕๓๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๖ เมตรยาว ๒๕ เมตร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๑๘๖

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดไผ่สิงห์

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง ๖๓ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๗ นิ้วสูง ๖๗ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๐

ที่อยู่ วัดไผ่สิงห์

A: เลขที่ ๕๓ บ้านไผ่สิงห์ หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: