วัดไผ่ขวาง

ประวัติ วัดไผ่ขวาง

วัดไผ่ขวาง ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๔๖ ชาวบ้านได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ เพราะมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์และมีต้นไผ่ ชาวบ้านจึงร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นในที่ดินบริเวณดังกล่าว การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิดาธรรมานุสิฐ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๓๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๐๙

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินของชาวบ้าน
  • ทิศใต้: จดที่ดินของชาวบ้าน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินของชาวบ้าน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินของชาวบ้านและทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดไผ่ขวาง

พระครูนิดาธรรมานุสิฐ

วัตถุมงคล วัดไผ่ขวาง

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕๐ นิ้วสูง ๑๔๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๒  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระศรีอริยเมตไตรย์

ที่อยู่ วัดไผ่ขวาง

A: เลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: