วัดตากฟ้า

ประวัติ วัดตากฟ้า

สังกัดคณะมหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๓ งาน ๔๘ ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือยาว ๑๗๖ เมตร ติดต่อกับถนนพหลโยธิน ทิศใต้ยาว ๑๗๖ เมตร ติดต่อกับศูนย์พัฒนาฝ่ายตากฟ้า-ตาคลี ทิศตะวันออกยาว ๒๖๓ เมตร ติดต่อกับศูนย์พัฒนาฝ่ายตากฟ้า-ตาคลี ทิศตะวันตกยาว ๒๖๓ เมตร ติดต่อกับตลาดตากฟ้า วัดตากฟ้า กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ มีนามตามชื่อหมู่บ้านตำบลที่ตั้งวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: -
  • ทิศใต้: -
  • ทิศตะวันออก: -
  • ทิศตะวันตก: -

เจ้าอาวาส วัดตากฟ้า

พระครูนภเขตคณษรักษ์

วัตถุมงคล วัดตากฟ้า

  - อุโบสถกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๒โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีกำแพงแก้วรอมรอบ - ศาลาการเปรียญกว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๒๕ เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น เรียกว่า ศาลารวมใจ - กุฎิสงฆ์จำนวน ๘ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง - พระพุทธรูปซึ่งมีพระนามเรียกกันว่า หลวงพ่อหิน ขนาดหน้าพระเพลากว้าง ๑ ศอกคืบ สูง ๒ ศอก        

ที่อยู่ วัดตากฟ้า

A: ๓๕๙ บ้านากฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านตากฟ้า ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: