วัดคนธารามท้ายวารี

ประวัติ วัดคนธารามท้ายวารี

-

-

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: -
  • ทิศใต้: -
  • ทิศตะวันออก: -
  • ทิศตะวันตก: -

เจ้าอาวาส วัดคนธารามท้ายวารี

-

วัตถุมงคล วัดคนธารามท้ายวารี

-

ที่อยู่ วัดคนธารามท้ายวารี

A: ๓๗ บ้านหางน้ำหนองแขม หมู่ที่ ๘ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: -