วัดดอนสนวน

ประวัติ วัดดอนสนวน

วัดดอนสนวน สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๔ โดยมีนามตามชื่อหมู่บ้าน

เจ้าอาวาส วัดดอนสนวน

พระสมบุญ

วัตถุมงคล วัดดอนสนวน

ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฎีสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย

ที่อยู่ วัดดอนสนวน

A: ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: