วัดแสงสวรรค์

ประวัติ วัดแสงสวรรค์

วัดแสงสวรรค์ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2489 การสร้างวัดได้เริ่มในปี พ.ศ. 2487 ถึงปี พ.ศ. 2489 จึงได้ประกาศนับเป็นวัด โดยมีนามว่า วัดแสงสวรรค์ ผู้ดำเนินการคือ นายแพ กกกลิ่น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 44 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2505

เจ้าอาวาส วัดแสงสวรรค์

พระครูนิสัยสุตาทร (พระมหาโยชิน ธัมมานันโท ป.ธ.3)

วัตถุมงคล วัดแสงสวรรค์

อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ห้องสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ พระประธานหลวงพ่อพุทธมิตร พระประธานหลวงพ่อบุญเติมประดิษฐานอยู่ในศาลาการเปรียญ

ที่อยู่ วัดแสงสวรรค์

A: ตั้งอยู่เลขที่ 180 บ้านคลองจระเข้เผือก หมู่ที่ 5 ตำบลพิกุล ปัจจุบันเป็น ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
T: