วัดหนองคาง

ประวัติ วัดหนองคาง

วัดหนองคาง ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๙ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มสภาพแวดล้อมเป็นทุ่งนา

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสายหนองคาง
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดคลองสาธารณะ

วัตถุมงคล วัดหนองคาง

มีพระประธานประจำอุโบสถ  พระแก้วมรกต ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๑๕๐ เมตร พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๑๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๑

ที่อยู่ วัดหนองคาง

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: