วัดหนองน้ำใส

ประวัติ วัดหนองน้ำใส

วัดหนองน้ำใส ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๓

วัตถุมงคล วัดหนองน้ำใส

ปูชนียวัตถุ มี พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้ว สูง ๗๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

ที่อยู่ วัดหนองน้ำใส

A: ตั้งอยู่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองน้ำใส ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: