วัดบ้านไผ่

ประวัติ วัดบ้านไผ่

วัดบ้านไผ่ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ แต่เดิมวัดบ้านไผ่ตั้งอยู่บริเวณกลางทุ่งบ้านไผ่เป็นที่ลุ่มริมน้ำจึงย้ายมาอยู่ในที่ตั้งวัดในปัจจุบัน

เจ้าอาวาส วัดบ้านไผ่

พระอธิการลำไย ถาวโร

วัตถุมงคล วัดบ้านไผ่

ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๘ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ที่อยู่ วัดบ้านไผ่

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๐ บ้านเนินตะโกเตี้ย หมู่ที่ ๒ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: