วัดหูกวาง

ประวัติ วัดหูกวาง

วัดหูกวาง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๕ มีนามวัดตามชื่อบ้าน สถานที่ตั้งวัดสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่า เพราะมีพระประธาน และใบเสมาแสดงขอบเขตอุโบสถเก่า ทางวัดได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ส.๒๕๔๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร และมีโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในที่วัด

เจ้าอาวาส วัดหูกวาง

พระครูนิทานโพธิวัฒน์

วัตถุมงคล วัดหูกวาง

ปูชนียวัตถุ มี พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ศาลาเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารไม้

ที่อยู่ วัดหูกวาง

A: เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: