วัดปากน้ำโพใต้

ประวัติ วัดปากน้ำโพใต้

วัดปากน้ำโพใต้ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ วัดปากน้ำโพใต้ เดิมชื่อวัดตะแบก เพราะบริเวณที่ตั้งวัด มีต้นตะแบกเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า“ วัดตะแบก” และต่อมาได้เรียกว่าวัดปากน้ำโพใต้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐

เจ้าอาวาส วัดปากน้ำโพใต้

พระครูสมุห์สมพงษ์ กนฺตธมโน

วัตถุมงคล วัดปากน้ำโพใต้

พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ วิหาร ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล

ที่อยู่ วัดปากน้ำโพใต้

A: วัดปากน้ำโพใต้ ตั้งอยู่เลขที่ ๔ / ๒ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: