วัดใหม่คลองเจริญ

ประวัติ วัดใหม่คลองเจริญ

วัดใหม่คลองเจริญ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ชาวบ้านสองหมู่บ้าน ได้ร่วมกันสร้างวัดและได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗

วัตถุมงคล วัดใหม่คลองเจริญ

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์

ที่อยู่ วัดใหม่คลองเจริญ

A: วัดคลองเจริญ ตั้งอยู่บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
T: