วัดจิกใหญ่

ประวัติ วัดจิกใหญ่

วัดจิกใหญ่ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มมีหมู่บ้านประชาชนล้อมรอบชาวบ้านมัก เรียกอีกนามหนึ่งว่า "วัดหนองจิกใหญ่" มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาปีละประมาณ ๕ รูปสามเณร ๔ รูปนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีเจ้าอาวาสมาแล้ว ๓ รูป ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๖ มกราคมพ. ศ. ๒๕๕๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๗ เมตรยาว ๕๗. ๒๐ เมตร

เจ้าอาวาส วัดจิกใหญ่

พระครูสังฆรักษ์สมเกียรติ ญาณที่โป

วัตถุมงคล วัดจิกใหญ่

พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ วิหาร

ที่อยู่ วัดจิกใหญ่

A: วัดจิกใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ บ้านจิกใหญ่หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: