วัดหนองมะขาม

ประวัติ วัดหนองมะขาม

วัดหนองมะขาม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคมพ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด จำนวน ๒ แปลงดังนี้ ๑. นางซูศรีทองบริจาคที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๑๓ ตารางวา   ๒. นายแมน แย้มบู่ บริจาคที่ดินเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา: เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๙ เมตรยาว ๔๕ เมตร การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๗  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวุตถ์ธรรมสาร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๑๓ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๑๗ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 6 แปลงเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๓๐๔ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗. ๕๐ เมตรยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็กทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง วิหาร กว้าง ๔ เมตรยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลังเรือนรับรอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางหลวงแผ่นดิน
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนบ้านหนองมะขาม
  • ทิศตะวันตก: จดเหมืองสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดหนองมะขาม

พระครูนิวุตถ์ธรรมสาร

วัตถุมงคล วัดหนองมะขาม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๐ นิ้วสูง ๑๑๘ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๒ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสูง ๑๑๘ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ ๑. หลวงพ่อพุทธศิริมงคล พระประธานประจำวิหาร ๑ องค์, ๒. พระพุทธชินราชจำลอง ๑ องค์, ๓. พระพุทธโสธรพระประธานประจำอุโบสถ ๑ องค์

ที่อยู่ วัดหนองมะขาม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓๘ ถนนบรรพต-โพธิ์ทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๙๗๑ ๔๗๐๐