วัดใหม่ไทรทอง

ประวัติ วัดใหม่ไทรทอง

วัดใหม่ไทรทอง ตั้งวัดเมื่อ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๘ เดิมชื่อว่า “ วัดใหม่พัฒนาธรรม” เริ่มสร้างวัดตั้งแต่ พ. ศ. ๒๕๒๖ โดยมีชาวบ้านร่วมกันสร้างศาลามุงแฝก ต่อมาได้สร้างศาลาการเปรียญ พ. ศ. ๒๕๔๗ ในสมัยผู้ใหญ่บัญชา ชมคำ ได้ขออนุญาตสร้างวัดขึ้นที่บ้านใหม่ไทรทอง ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๔๗ และพระสมควร กมโลเป็นเจ้าอาวาสใน พ. ศ. ๒๕๕๑ พระสมควรได้ย้ายไปอยู่วัดเขารัศมี ชาวบ้านได้นิมนต์พระสุบิน ฐานวโร มาอยู่จำพรรษารักษาการแทนเจ้าอาวาส พ. ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ที่ดิน ส. ป. ก.

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดสระน้ำสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดใหม่ไทรทอง

พระสุบิน ฐานวโร

วัตถุมงคล วัดใหม่ไทรทอง

  มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๔ นิ้ว สูง ๒๑๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๕    

ที่อยู่ วัดใหม่ไทรทอง

A: วัดใหม่ไทรทอง ตั้งอยู่บ้านใหม่ไทรทอง หมู่ที่ ๑๙ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
T: