วัดหนองปรือ

ประวัติ วัดหนองปรือ

วัดหนองปรือ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินสูงสภาพแวดล้อมเป็นหมู่บ้านและทุ่งนา การศึกษา        มีโรงเรียนตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓๓ ตารางวา โฉนดที่ดิน                       เลขที่๒๐๔๒๙ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดเหมืองสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดโรงเรียน
  • ทิศตะวันออก: จดเหมืองสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

วัตถุมงคล วัดหนองปรือ

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๘๐ นิ้ว ปูชนียวัตถุอื่น ๆ หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลกว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๔๐ นิ้ว, หลวงพ่อขาว กว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๗๒ นิ้ว   

ที่อยู่ วัดหนองปรือ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: