วัดศรีสว่างอารมณ์

ประวัติ วัดศรีสว่างอารมณ์

วัดศรีสว่างอารมณ์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๗ เดิมชื่อวัดตลุกตาสามสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๘ โดยหลวงปู่พิมพาและชาวบ้านตลุกตาสาม สถานที่ตั้งเดิมอยู่ที่หมู่ ๑ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันคือหมู่ที่ ๖ บ้านตลุกตาสาม ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาปี พ. ศ. ๒๕๓๗ หลวงปู่อินทร์ อินฺทปญญฺ ได้มาบูรณะพัฒนาวัดและสร้างกุฏิศาลาการเปรียญ วิหาร ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดศรีสว่างอารมณ์" ปี พ. ศ. ๒๕๔๕ หลวงปู่อินทร์ มรณภาพ พระวิเชียร กตปุญฺโญ เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ศรีสว่างอารมณ์ถึง พ. ศ. ๒๕๔๖ จึงขออนุญาตสร้างวัด และได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อปลายปี พ. ศ. ๒๕๔๖ และได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๗ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการวิเชียร กตปุญฺโญ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๘๓ ตารางวา ที่ดิน สปก. ๔-๐๑

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดหมู่บ้าน

เจ้าอาวาส วัดศรีสว่างอารมณ์

พระอธิการวิเชียร กตปุญฺโญ

วัตถุมงคล วัดศรีสว่างอารมณ์

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๕๐ นิ้ว สูง ๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๒ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๙๐ นิ้ว สูง 9 เมตรสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๙ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ –รูปหล่อหลวงปู่อินทร์ อินฺทปญฺโญ

ที่อยู่ วัดศรีสว่างอารมณ์

A: เลขที่ ๕ บ้านตลุกตาสาม หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
T: