วัดวังหิน

ประวัติ วัดวังหิน

วัดวังหินตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๐ เดิมเป็นที่ตั้งของวังน้ำวนมีก้อนหินใหญ่ปรากฏขึ้นให้ชาวบ้านเห็นจึงเรียกนามว่า“ วังหิน” การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๔ มีการอบรมเด็กและเยาวชน ค่ายคุณธรรมวัดวังหิน โดยความร่วมมือของบ้าน วัดโรงเรียนการบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิยุตรัตนโชติ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๑๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๗๑๓ อุโบสถ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑๐ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตรยาวเมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑๒ หลังสร้างเมื่อพ.. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถานหลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดเหมืองสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางหลวงชนบทวังหินคลองคล้าแหลมพิกุล
  • ทิศตะวันตก: จดคลองวังตาผ้าขาว

เจ้าอาวาส วัดวังหิน

พระครูนิยุตรัตนโชติ

วัตถุมงคล วัดวังหิน

  มีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๙๖ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๐ นิ้วสูง ๙๖ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๙  

ที่อยู่ วัดวังหิน

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวัดไทรอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: