วัดหัวถนน

ประวัติ วัดหัวถนน

วัดหัวถนน ตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๗๒ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง สภาพแวดล้อมเป็นทุ่งนาและลำคลอง เดิมบริเวณที่ตั้งวัดเป็นป่าไผ่หนาทึบได้มีนายพะยอม คมขำ เป็นผู้นำชาวบ้านจัดสร้างวัดขึ้นมา และได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคมพ. ศ. ๒๕๐๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ. ศ. ๒๕๐๔ การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม       เปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๐ การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการวิรัตน์ สิริวณฺโณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘๕ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๓ แปลงเนื้อที่ ๔๖ ไร่ ๒ งาน อุโบสถ กว้าง ๘. ๒๐ เมตร ยาว ๒๐. ๕๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๒๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๒๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๑ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลังเป็นอาคารไม้ วิหาร กว้าง ๔ เมตรยาว ๑๖ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดคลองน้ำกลัด
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหัวถนน

พระอธิการวิรัตน์ สิริวณฺโณ

วัตถุมงคล วัดหัวถนน

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราช จำลองขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๑๐๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๗ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ สมัยสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๑๐๙ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๘

ที่อยู่ วัดหัวถนน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: