วัดแม่กะสี

ประวัติ วัดแม่กะสี

วัดแม่กะสี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๗ พ. ศ. ๒๕๑๘ ประชาชนได้ร่วมกันจัดสร้างวัดแม่กะสี และได้นิมนต์พระมาจำพรรษา พ. ศ. ๒๕๓๒ พระอาจารย์วิชัย เจ้าคณะอำเภอท่าตะโกได้เข้ามาจำพรรษา ได้ริเริ่มก่อสร้างอาคารเสนาสนะและแล้วเสร็จในปี พ. ศ. ๒๕๓๔ โดยพระครูใบฎีกาประมวล สุจิตฺโต การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูใบฎีกาประมวล สุจิตฺโต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ที่ดิน ส. ป. ก. ๔-๐๑ 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดแม่กะสี

พระครูใบฎีกาประมวล สุจิตฺโต

วัตถุมงคล วัดแม่กะสี

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย

ที่อยู่ วัดแม่กะสี

A: บ้านแม่กะสี หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
T: