วัดเนินสะเดาหวาน

ประวัติ วัดเนินสะเดาหวาน

วัดเนินสะเดาหวาน ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการวิมล ขนติธมโม 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๐    ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๐  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง  วิหาร กว้าง ๒ เมตร ยาว ๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารไม้  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองชลประทาน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดหมู่บ้าน

เจ้าอาวาส วัดเนินสะเดาหวาน

พระอธิการวิมล ขนติธมโม

วัตถุมงคล วัดเนินสะเดาหวาน

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๖๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ที่อยู่ วัดเนินสะเดาหวาน

A: ตั้งอยู่บ้านเนินสะเดา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๙ ๐๖๘๗ ๐๕๔๙