วัดจิกลาด

ประวัติ วัดจิกลาด

วัดจิกลาด ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่พฤศจิกายน                พ.ศ. ๒๕๒๓   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการแทน ฐานุตตโร 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๒๖๐ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง  วิหาร กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร เป็นอาคารไม้    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำคลอง
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดลำคลอง
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดจิกลาด

พระอธิการแทน ฐานุตตโร

วัตถุมงคล วัดจิกลาด

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๔๙ นิ้ว สร้างเมื่อ                    พ.ศ. ๒๕๒๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๓๘ นิ้ว                 สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๓๙ นิ้ว นำมาจาก                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑  

ที่อยู่ วัดจิกลาด

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองงู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: