วัดพนาสวรรค์

ประวัติ วัดพนาสวรรค์

วัดพนาสวรรค์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ. ศ. ๒๕๓๘ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการโคริน กิตฺติญาโณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๘ ไร่

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดไร่
  • ทิศใต้: จดหมู่บ้าน
  • ทิศตะวันออก: จดไร่
  • ทิศตะวันตก: จดหมู่บ้าน

เจ้าอาวาส วัดพนาสวรรค์

พระอธิการโคริน กิตฺติญาโณ

วัตถุมงคล วัดพนาสวรรค์

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐๐ นิ้ว สูง ๒๐๐ นิ้ว ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธชินราชจำลอง

ที่อยู่ วัดพนาสวรรค์

A: บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
T: