วัดวงษ์มณีศรัทธา

ประวัติ วัดวงษ์มณีศรัทธา

 วัดวงษ์มณีศรัทธา ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ นายเทียนผง วงษ์มณี             ได้บริจาคที่ดิน ๒ แปลง รวม ๑๑ ไร่ ๒ งาน ผู้ดำเนินการสร้างวัดคือ นายสุภาพ วงษ์มณี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๐ กันยาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระประสิทธิ์ กมุมสุทโธ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๐๒๔๗  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้างเมตรยาว ๑๖ เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรง ไทย  หอสวดมนต์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ ลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดคลองขวัญ
  • ทิศตะวันตก: จดโรงเรียน

เจ้าอาวาส วัดวงษ์มณีศรัทธา

พระประสิทธิ์ กมุมสุทโธ

วัตถุมงคล วัดวงษ์มณีศรัทธา

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ - พระปางป่าเลไลย์ ๑ องค์ สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๕  

ที่อยู่ วัดวงษ์มณีศรัทธา

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: