วัดประดู่งาม

ประวัติ วัดประดู่งาม

วัดประดู่งาม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๘ วัดประดู่งามเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาด้วยความศรัทธาของชาวบ้านประดู่งาม การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการปรีชา สิริจนฺโท

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดิน ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ที่ดิน ส. ป. ก. ๕-๐๖

เจ้าอาวาส วัดประดู่งาม

พระอธิการปรีชา สิริจนฺโท

วัตถุมงคล วัดประดู่งาม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๘

ที่อยู่ วัดประดู่งาม

A: เลขที่ 5 บ้านประดิ่งาม หมู่ที่ ๑๗ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๖๒๐๗ ๒๐๘๐