วัดบ้านแดน

ประวัติ วัดบ้านแดน

 วัดบ้านแดนตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ จากคำบอกเล่าว่าวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงจึงเป็นสถานที่ที่ประทับแรมของเจ้านายทั้งฝ่ายเหนือและฝ่ายใด้ขณะเสด็จประพาสทางชลมารคในโอกาสต่างๆ    "พระวรชายาเจ้าดารารัศมี" กราบถวายบังคมลาสมเด็จพระปิยะมหาราชคืนสู่นครเชียงใหม่ระหว่างเสด็จกลับทางชลมารคได้แวะประทับแรม ณ ริมฝั่งแม่น้ำปิงหน้าวัดบ้านแดนแห่งนี้โดยชาวบ้านได้พร้อมใจกันสร้างพลับพลาชั่วคราวถวายอีกพระองค์หนึ่งคือสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสกลมหาสังฆปริณายกลำดับที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๗๐ งาน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๑๔๗ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๐๑๕๙   ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๓ งาน ๖ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓๓, ๔๖, ๑๒๓, ๑๐๕๗            น.ส. ๓ เลขที่ ๑๙๑๑๗, ๑๑๗๐๔ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๓, ๑๐๕๗      

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินมีการครอบครอง
  • ทิศใต้: จดที่ดินมีการครอบครอง
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินมีการครอบครอง

เจ้าอาวาส วัดบ้านแดน

พระอธิการวิเชษ ญาณวุฑโม

วัตถุมงคล วัดบ้านแดน

มีพระประธานประจําอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้วสร้างเมื่อ                   พ.ศ. ๒๕๑๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ คือ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว           สูง ๕๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙   ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระปางป่าเลไลย์ สูง ๑๑ ศอก รูปหล่อเหมือนหลวงปู่แหยม 

ที่อยู่ วัดบ้านแดน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ บ้านแดน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๗๐ ๖๐๙๓