วัดเทพสถาพร

ประวัติ วัดเทพสถาพร

วัดเทพสถาพร ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ การสร้างวัดได้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ชาวบ้านเรียกว่า วัดเขาหน้าผา เพราะวัดตั้งอยู่ติดภูเขา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔                           เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๔นอกจากนี้มีโรงเรียนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของทางราชการตั้งอยู่ในที่ของวัดการบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสถาพรศีลคุณ (สุชินธมมวโร) 

 สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๒๙ งาน  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๕๓ เมตร ๒๕๓๕   กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๗ หลัง    วิหาร กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนอกจากนี้มี ฌาปนสถาน-ศาลาธรรมสังเวช ๑ หลัง ศาลากลางน้ำ ๑ หลัง ศาลาพักหน้าเมรุ  ๑ หลัง ศาลาพักหลังเมรุ ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินกรมราชทัณฑ
  • ทิศใต้: จดที่ดินกรมทางหลวง
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสายเอเซีย
  • ทิศตะวันตก: จดลำคลอง

เจ้าอาวาส วัดเทพสถาพร

พระครูสถาพรศีลคุณ

วัตถุมงคล วัดเทพสถาพร

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ                  พ.ศ. ๒๕๒๓ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๗ นิ้ว สูง ๔๙ นิ้วสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ -พระปรางค์ ๑ องค์ 

ที่อยู่ วัดเทพสถาพร

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓ ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๔ ๖๕๙๑ ๑๔๖๒