วัดนิเวศวุฒาราม

ประวัติ วัดนิเวศวุฒาราม

วัดนิเวศวุฒาราม ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๒ เดิมมีนามว่า“ วัดคลองน้ำโจน” ตรงตามสภาพภูมิประเทศที่ตั้งวัด การบูรณะพัฒนาวัดได้ดำเนินการตามลำดับ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาปีละประมาณ ๘ รูปสามเณร ๔ รูปเจ้าอาวาสมี ๒ รูป คือรูปที่ ๑ พระอาจารย์ทอง รูปที่ ๒ พระอธิการอิ้งญาณปาโลดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นต้นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายนพ. ศ. ๒๕๓๒ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิเวฐวุฒิธรรม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๔๖ ตารางวา ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง

เจ้าอาวาส วัดนิเวศวุฒาราม

พระครูนิเวฐวุฒิธรรม

ที่อยู่ วัดนิเวศวุฒาราม

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: