วัดโนนสมบูรณ์

ประวัติ วัดโนนสมบูรณ์

วัดโนนสมบูรณ์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๐ เดิมมีชื่อว่าวัดท่าวารีเพราะเป็นวัดที่อยู่ใกล้สระน้ำ ๒ สระ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดโนนสมบูรณ์ เมื่อปี พ. ศ. ๒๕๕๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมควร กมโล

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๔๒ ตารางวา ที่ดิน ส. ป. ก. ๔-๐๑

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดสระน้ำสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดโนนสมบูรณ์

พระอธิการสมควร กมโล

วัตถุมงคล วัดโนนสมบูรณ์

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๗ 

ที่อยู่ วัดโนนสมบูรณ์

A: เลขที่ ๑๐๐ / ๑ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
T: