วัดสระปทุม

ประวัติ วัดสระปทุม

วัดสระปทุมตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๖๒ เดิมชื่อบ้านห้วยร่วม เพราะมีลำห้วยไหลมารวมกันหลายหมู่บ้านต่อมาเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดสระปทุม เพราะมีสระบัวอยู่ภายในวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ. ศ. ๒๕๕๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐. ๖๐ เมตร ยาว ๔๕. ๔๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิทัศน์ธรรมโสภณ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทุ่งนา
  • ทิศตะวันออก: จดทุ่งนา
  • ทิศตะวันตก: จดเหมืองสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดสระปทุม

พระครูนิทัศน์ธรรมโสภณ

วัตถุมงคล วัดสระปทุม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๙ นิ้ว สูง ๙๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๗ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๔๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๕ 

ที่อยู่ วัดสระปทุม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๗๒๐๖ ๑๐๑๓