วัดคลองโพธิ์พัฒนา

ประวัติ วัดคลองโพธิ์พัฒนา

วัดคลองโพธิ์พัฒนา ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๕๓ โดยมีนายแอ ขันตรีมิตร ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้นำในการก่อสร้างวัด และมีพระแผง ไม่ทราบฉายา เป็นผู้นำในการก่อสร้างวัดพร้อมด้วยคณะศรัทยาญาติโยม การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสาโรจน์ พุทฺธธมฺโม

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๑๒ ที่ดิน สปก.

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์
  • ทิศใต้: จดคลองสมบูรณ์
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดคลองโพธิ์พัฒนา

พระอธิการสาโรจน์ พุทฺธธมฺโม

วัตถุมงคล วัดคลองโพธิ์พัฒนา

พระประธานประจําศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๒. ๕๐ นิ้ว สูง ๓๐๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔

ที่อยู่ วัดคลองโพธิ์พัฒนา

A: เลขที่ ๑๘๖ บ้านหนองผวา หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เป็นอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๙ ๑๒๘๒ ๔๙๓๐