วัดใหม่สามัคคี

ประวัติ วัดใหม่สามัคคี

 วัดใหม่สามัคคี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๘ เดิมตั้งอยู่หมู่บ้านศาลเจ้าไก่ต่อเมื่อถึงฤดูฝนเดินทางลำบากมาก เป็นระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างวัดขึ้นโดยสร้างศาลา กุฏิ และนายนวล นางประเสริฐ แก้วดวง บริจาคที่ดินสร้างวัดจำนวน ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๑๐ ตารางวา และได้ก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล กุฏิ ๒ หลัง หอสวดมนต์ วิหาร ต่อมาได้สร้างอุโบสถสองชั้น ชั้นบนเป็นอุโบสถ ชั้นล่างเป็นศาลาอเนกประสงค์ และผู้ใหญ่สมบัติ จันทมาส อยู่บ้านเลขที่ ๖๓ / ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ได้ขออนุญาตสร้างวัด 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๑๐ ตารางวา ที่ดิน ส. ป. ก.   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๕. ๕๐ เมตร ยาว ๑๓. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๓ เป็นอาคารไม้ทรงไทย  หอสวดมนต์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง  วิหาร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๓ เป็นอาคารไม้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๓ และ พ. ศ. ๒๕๕๔     นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์และศาลเจ้าแม่วงก์
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนวัดใหม่สามัคคี
  • ทิศตะวันตก: จดโรงเรียนวัดใหม่สามัคคี

วัตถุมงคล วัดใหม่สามัคคี

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๗๑ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ 

ที่อยู่ วัดใหม่สามัคคี

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓/๒ บ้านใหม่สามัคคี ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: