วัดหนองชำนาญ

ประวัติ วัดหนองชำนาญ

วัดหนองชำนาญ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๕ มีนามตามชื่อบ้านโดยผู้ก่อสร้างวัด คือพระอาจารย์พัว ธมมสาโร 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๓ ตารางวา  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๓๑ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๘ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง   นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง หอสวดมนต์ ๑ หลัง ศาลาโรงทาน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

ที่อยู่ วัดหนองชำนาญ

A: ตั้งอยู่บ้านหนองชำนาญหมู่ ๑๑ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: