วัดศาลเจ้าไก่ต่อ

ประวัติ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ

วัดศาลเจ้าไก่ต่อ ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๘๔ มีนามตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งเดิมบริเวณนี้เป็นป่าไม้หนาทึบ และมีสัตว์ป่าจำนวนมากรวมถึงไก่ป่าเป็นฝูง ๆ ด้วยต่อมาเมื่อประชาชนมาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น ได้เรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ และได้ริเริ่มดำเนินการจัดสร้างวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๗๕ มีห้องสมุดของวัดไว้บริการประชาชนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๒๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๙ เมตร ยาว ๔๙ เมตร  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๙   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิสัยวุฒิธรรม (ผจญ ธมฺมจารี) 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑ งาน ๔๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๔๕๒๓  มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๕ แปลง เนื้อที่ ๗๒ ไร่ ๔๖ ตาราวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๗๓๖ น. ส. ๓ เลขที่ ๒๔๙ น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๕๑   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๔. ๙๐ เมตร ยาว ๒๕๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๒ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑๐ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒. ๙๐ เมตร ยาว ๒๕. ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนเทศบาลและที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์เทศบาล
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดถนนเทศบาล

เจ้าอาวาส วัดศาลเจ้าไก่ต่อ

พระครูนิสัยวุฒิธรรม (ผจญ ธมฺมจารี)

วัตถุมงคล วัดศาลเจ้าไก่ต่อ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 50 นิ้ว สูง ๙๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๔๗ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๙ 

ที่อยู่ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนลาดยาวเขาชนกันหมู่ที่ ๓ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๓๖ ๕๐๔๔