วัดบ้านบุรีรัมย์

ประวัติ วัดบ้านบุรีรัมย์

วัดบ้านบุรีรัมย์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๕๐ โดยนายเขียน นาครินทร์ ได้มอบที่ดินเพื่อสร้างวัดแต่เดิมบริเวณที่สร้างวัดขึ้นกับตำบลห้วยน้ำหอม และได้เปลี่ยนแปลงการปกครองปัจจุบันขึ้นอยู่กับตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ และได้พัฒนาวัดเรื่อยมา  การศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๘ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๒๖ ตารางวา ที่ดินส. ป. ก. / สร. ๕ ก.   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารไม้ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๗ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

วัตถุมงคล วัดบ้านบุรีรัมย์

 พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๘ นิ้ว สูง ๘๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๙ 

ที่อยู่ วัดบ้านบุรีรัมย์

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓ บ้านบุรีรัมย์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๐๔๔ ๖๔๗๗