วัดเขามะตูม

ประวัติ วัดเขามะตูม

วัดเขามะตูม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๔ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระมหาสมจิตต์ สมจิตฺโต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๑๙ ตารางวา ที่ดิน สปก.

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอก
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดศูนย์เด็กเล็กบ้านเขามะตูม
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดเขามะตูม

พระมหาสมจิตต์ สมจิตฺโต

วัตถุมงคล วัดเขามะตูม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๑๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๗

ที่อยู่ วัดเขามะตูม

A: วัดเขามะตูม ตั้งอยู่เขามะตูม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
T: